Niecodzienni.pl
Reklamacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie rękojmi określonymi w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Po wykryciu wady mają Państwo prawo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

Do Państwa oświadczenia lub żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

Wadliwą rzez prosimy dostarczyć na nasz koszt na adres:

P.H.U. Świat Sportu s.c.

ul. Rejtana 12

30-510 Kraków

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana rok ( 12 miesięcy ) od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Szczegółowe informacje dotyczące rękojmi znaleźć mogą Państwo w naszym regulaminie. Zachęcamy również do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK oraz organizacji konsumenckich dokładnie opisujących Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Do złożenia reklamacji pomocnym może być druk zgłoszenia reklamacyjnego, którego wzór można pobrać tutaj

Jeśli zakupili i odebrali Państwo produkt przed 25 grudnia 2015 roku wówczas reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Sklep Niecodzienni.pl odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży. Odpowiadamy za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi.

Reklamowany produkt prosimy o przysłanie na nasz adres:

P.H.U. Świat Sportu s.c.

ul. Rejtana 12

30-510 Kraków

Prosimy wówczas o przesłanie wraz z reklamowanym produktem wypełnionego druku zgłoszenia reklamacyjnego.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa żądania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl